header
Wiadomości

Uniwersytet Śląski nawiązał współpracę z Gminą Cieszyn

WEiNoE

W czwartek 30 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Gminą Cieszyn. Porozumienie przewiduje współpracę w zakresie: realizacji projektów edukacyjnych oraz badawczych o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, włączania się uczelni w projekty kulturalne Cieszyna, organizacji inicjatyw prezentujących Cieszyn jako miasto akademickie, wsparcia wysiłków miasta w przywrócenie bezpośrednich połączeń kolejowych z Bielskiem-Białą.

Seminarium metodologiczne

WEiNoE

Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, ma zaszczyt zaprosić państwa na II Seminarium metodologii badań w obrębie pedagogiki specjalnej, które odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2015 w Cieszynie w budynku głównym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

Zapisy do uniwersyteckiego żłobka w Cieszynie

WEiNoE

Wkrótce otwarcie żłobka na kampusie w Cieszynie. Powstaje on dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Maluch 2015. Uniwersytecki żłobek w Cieszynie, a także drugi – w Katowicach, będą wsparciem w opiece nad dziećmi studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

Formularze zgłoszeniowe a także wszelkie pytania prosimy wysyłać na adres e-mail:

Uniwersytecki Żłobek "Elementarz" w Cieszynie

43-400 Cieszyn, ul. Paderewskiego 6

Resocjalizacja z interwencją kryzysową – kwalifikacyjne studia podyplomowe

WEiNoE

Kwalifikacyjne studia  podyplomowe

RESOCJALIZCJA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ

Studia nadają kwalifikacje z zakresu resocjalizacji.

Absolwent studiów podyplomowych będzie wyposażony w wiedzę w zakresie: pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej, psychologii kryzysu, teoretycznych podstaw resocjalizacji i interwencji kryzysowej, podstaw prawa wobec zjawisk niedostosowania społecznego i przestępczości, organizacji instytucji resocjalizacji, socjoterapii i interwencji kryzysowej oraz diagnozy w resocjalizacji, patologii społecznych i działań profilaktycznych wobec nich. Absolwent będzie dysponować umiejętnościami w zakresie planowania i realizacji zajęć w obrębie dydaktyki resocjalizacji, elementów socjoterapii i interwencji kryzysowej w różnych środowiskach wychowawczych i społecznych.

Uniwersytet Śląski - uczelnia przyjazna rodzicom

WEiNoE

Rodzicielstwo nie powinno być przeszkodą ani w zdobywaniu wiedzy, ani w pracy. Dlatego też powstał projekt "Maluch na uczelni" (w jego ramach w Kampusie Cieszyn powstanie m.in. żłobek dla dzieci studentów i pracowników UŚ). Kto go zainicjował? Na czym dokładnie polega? Jak pogodzić role zawodowe i rodzinne? W studiu Dzień Dobry TVN wyjaśniły to ekspertki. Gośćmi programu były Katarzyna Tlatlik-Marczak, dyrektorka żłobka na Uniwersytecie Śląskim oraz Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY