header
Studia podyplomowe

Resocjalizacja z interwencją kryzysową – kwalifikacyjne studia podyplomowe

WEiNoE

Kwalifikacyjne studia  podyplomowe

RESOCJALIZCJA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ

Studia nadają kwalifikacje z zakresu resocjalizacji.

Absolwent studiów podyplomowych będzie wyposażony w wiedzę w zakresie: pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej, psychologii kryzysu, teoretycznych podstaw resocjalizacji i interwencji kryzysowej, podstaw prawa wobec zjawisk niedostosowania społecznego i przestępczości, organizacji instytucji resocjalizacji, socjoterapii i interwencji kryzysowej oraz diagnozy w resocjalizacji, patologii społecznych i działań profilaktycznych wobec nich. Absolwent będzie dysponować umiejętnościami w zakresie planowania i realizacji zajęć w obrębie dydaktyki resocjalizacji, elementów socjoterapii i interwencji kryzysowej w różnych środowiskach wychowawczych i społecznych.

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego

Instytut Nauk o Edukacji

Kwalifikacje: absolwent zdobywa kwalifikacje do pracy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka w ośrodkach specjalnych, przedszkolach, przedszkolach specjalnych z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań w dziedzinie wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny

Podyplomowe Studia Arteterapia

Instytut Nauk o Edukacji

Studia  podyplomowe Arteterapia

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom magistra lub licencjata: studiów humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej i innych), studiów artystycznych (malarstwa, rzeźby, grafiki, muzyki, gry aktorskiej i innych), studiów medycznych lub paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji i innych) i zainteresowania artystyczne. 

Informacja medialna o studiach podyplomowych Arteterapia

Podyplomowe Studia Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

Instytut Nauk o Edukacji

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym (przygotowanie pedagogiczne w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 Dz.U. Nr 50, Poz. 400, § 1 pkt. 3).

Podyplomowe Studia Pedagogika Specjalna w zakresie Oligofrenopedagogiki

Instytut Nauk o Edukacji

Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na kształtowanie kompetencji do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością umysłową w placówkach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych oraz w formie indywidualnej. 

 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY