header
UNIWERSYTET DLA SZKÓŁ
WEiNoE

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Uniwersytet Śląski dla szkół ponadgimnazjalnych

 

Ostatnie w bieżącym roku szkolnym i akademickim zajęcia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, prowadzone w ramach Uniwersytetu dla Szkół, odbyły się 15 maja. Uczniowie Technikum Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie wzięli udział w warsztatach artystyczno-animacyjnych pt. Moja Twarz, prowadzonych przez mgr Jolantę Gisman-Stoch.   W trakcie tych praktycznych zajęć młodzież brała bezpośredni udział w procesie tworzenia poprzez pracę z gipsem. Dwóch ochotników zaprezentowało na sobie dawną technikę odlewu twarzy z gipsu. Dla nieco mniej odważnych przygotowano alternatywę w postaci odlewu stopy lub dłoni z gipsu oraz maski z bandaży gipsowych. Zajęcia spotkały się ze znacznym zainteresowaniem ze strony młodzieży.

Jako drugie tego dnia odbyły się warsztaty na ciekawy i potrzebny temat Jednostka wobec totalitaryzmu. Prawa człowieka, prowadzone przez dr Malwinę Rolkę oraz dr Sławomirę Ruchałę. Zajęcia obok części teoretycznej zostały pogłębione o część praktyczną, podczas której uczniowie analizowali wybraną literaturę dotyczącą omawianej problematyki.

Z uwagi na zbliżający się koniec roku szkolnego oraz poprzedzającą go konieczność zaliczenia roku szkolnego majowe zajęcie kończą tegoroczną edycję „Uniwersytetu dla Szkół”. Do jego kontynuacji zapraszamy w październiku.

Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji za przeprowadzone zajęcia oraz nauczycielom poszczególnych szkół za zaangażowanie i opiekę nad młodzieżą.

Galeria

 

Koordynator

„Uniwersytetu dla Szkół”

mgr Edyta Diakowska-Kohut


 

          ----------------------------------------------------------------------

Uniwersytet Śląski dla szkół ponadgimnazjalnych

W dniu 10 kwietnia br. kolejny raz gościliśmy w budynku Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie młodzież z Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Ustronia. Uczniowie wzięli udział w zajęciach na temat podróżowania i turystyki prowadzonych przez mgr Jana Linianego. Zajęciom towarzyszyła prezentacja licznych i barwnych zdjęć oraz opowieści z własnych podróży.

Następnie młodzież uczestniczyła w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez dr Magdalenę Bełzę i dr Sylwię Wronę na temat niepełnosprawności. Poprzez ćwiczenia z opaskami na oczach uczniowie zostali postawieni w sytuacji osób niewidomych oraz ich opiekunów. W tej konfiguracji przeprowadzili kilka zadań na orientację, w których „opiekun” prowadził osobę z opaską na oczach i tylko przy pomocy gestów oraz słów określał kierunek marszu. Następnie osoby zamieniały się rolami.

Zdjęcia z obu warsztatów dostępne w galerii (autor Edyta Diakowska-Kohut).

Serdecznie dziękujemy mgr Janowi Linianemu, dr Magdalenie Bełzie i dr Sylwii Wronie za przeprowadzone zajęcia.

          ----------------------------------------------------------------------

Uniwersytet Śląski dla szkół ponadgimnazjalnych

Comiesięczne zajęcia dla młodzieży w ramach współpracy dydaktycznej pomiędzy Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego a szkołami ponadgimnazjalnymi Powiatu Cieszyńskiego odbyły się w marcu dwukrotnie.

W pierwszym spotkaniu, 18 marca, wzięła udział młodzież klasy maturalnej z Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu. Uczniowie najpierw uczestniczyli w zajęciach teoretycznych prowadzonych przez dr hab. Dariusza Jurusia na temat Jak żyć szczęśliwie. Następnie wzięli udział w warsztatach plastycznych prowadzonych przez mgr Annę Gaweł, podczas których mieli okazję dowiedzieć się, jak wyrażać swoją złość oraz jak radzić sobie z negatywnymi emocjami.

Drugie spotkanie z młodzieżą miało miejsce 20 marca. Tym razem w zajęciach akademickich uczestniczyli uczniowie klasy maturalnej z Technikum Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie. Przybyła do Centrum Konferencyjnego WEiNoE młodzież wysłuchała wykładu dr Katarzyny Marcol na temat Jak język wpływa na nasze postrzegania świata. A następnie,kontynuując poniekąd wątekwizualności, dr Ewelina Konieczna, stosując odpowiednie ćwiczenia, wprowadziła w temat filmowego abecadła (czyli o zbliżeniach i detalach).

Serdecznie dziękujemy dr hab. Dariuszowi Jurusiowi, mgr Annie Gaweł, dr Katarzynie Marcol oraz dr Ewelinie Koniecznej za przeprowadzone zajęcia oraz nauczycielom z poszczególnych szkół za opiekę nad młodzieżą.

Galeria

          ----------------------------------------------------------------------

Uniwersytet Śląski dla szkół ponadgimnazjalnych

Zajęcia dla młodzieży ponadgimnazjalnej, prowadzone przez pracowników Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, odbyły się w lutym dwukrotnie.W pierwszym spotkaniu, 11 lutego, prowadzonym przez dr B. Chojnacką-Synaszko, wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie. Były to warsztaty pt.Jaki jestem? Na drodze ciągłego odkrywania swoich pozytywnych cech i zaakceptowania swoich ograniczeń w pełnieniu różnych ról.

Drugie spotkanie z młodzieżą miało miejsce 13 lutego. Najpierw zajęcia warsztatowe z zakresu Komunikacyjnego ABC poprowadziła dr Anastazja Sorkowicz. Następnie w Świat muzyki „widziany oczami” niewidomych wprowadziła uczestników mgr Anna Wojtas.

Serdecznie dziękujemy dr Barbarze Chojnackiej-Synaszko, dr Anastazji Sorkowicz oraz mgr Annie Wojtas za przeprowadzone zajęcia.

Poniżej kilka zdjęć z zajęć dla młodzieży (autor Edyta Diakowska-Kohut)

Galeria

          ----------------------------------------------------------------------

                               Uniwersytet Śląski dla szkół ponadgimnazjalnych

Pierwsze w nowym roku zajęcia dla młodzieży w ramach „Uniwersytetu dla Szkół” odbyły się w miniony czwartek, tj. 16 stycznia. Wzięli w nich udział uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śląskim oraz uczniowie Technikum Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie. Młodzież z Wodzisławia Śląskiego rozpoczęła wizytę w Cieszynie od odwiedzenia Pracowni Kształcenia Praktycznego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej i Laboratorium Badań nad Niepełnosprawnością, po której oprowadziła ich dr Magdalena Bełza. Zaprezentowała ona także znajdujące się tam sprzęty oraz wyjaśniła, jaka jest ich rola. Następnie wodzisławska młodzież wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez mgr Katarzynę Chrząszcz pt. Niepełnosprawny – czyli kto? Po krótkiej przerwie przyszła pora na wykład wygłoszony przez dr Grzegorza Odoja na temat Stereotypów i uprzedzeń kulturowych. Wizytę wWydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie młodzież z Wodzisławia zakończyła udziałem w warsztatach z zakresu edukacji wielo- i międzykulturowej prowadzonych przez mgr Aleksandrę Gancarz.

Równolegle młodzież z cieszyńskiego technikum wzięła udział w wykładzie/ konwersatorium prowadzonym przez dr Bogusława Dziadzię pt. Sieć, kultura uczestnictwa i nowe formy tabloidyzacji.

Serdecznie dziękujemy dr Magdalenie Bełzie, dr Bogusławowi Dziadzi, dr Grzegorzowi Odojowi, mgr Katarzynie Chrząszcz, mgr Aleksandrze Gancarz za przeprowadzone zajęcia.

Poniżej kilka zdjęć ze spotkań z młodzieżą.

Galeria


          ----------------------------------------------------------------------

Uniwersytet Śląski dla szkół ponadgimnazjalnych

W dniu 17 grudnia odbyły się ostatnie w bieżącym roku kalendarzowym zajęcia dla młodzieży w ramach „Uniwersytetu dla Szkół” prowadzone przez pracowników Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Tym razem klasa maturalna z Technikum Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie wzięła udział w wykładzie dr Natalii Ruman pt. Śmierć i jej tajemnica. Refleksje tanatologiczno-psychologiczne. Wykład wzbogacony był o prezentację multimedialną przedstawiającą przykłady ekspresji w dziełach obrazujących śmierć oraz przykładowe obrzędy związane z pochówkiem i żałobą w różnych krajach.

Serdecznie dziękujemy dr Natalii Ruman za przeprowadzone zajęcia oraz pani Radosławie Baściuk, nauczycielce języka polskiego, za zaangażowanie w projekt.

Zdjęcia z zajęć dla młodzieży - galeria.

                        ----------------------------------------------------------------------

Uniwersytet Śląski dla szkół ponadgimnazjalnych

W dniu 12 grudnia w budynku Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbyły się kolejne zajęcia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach „Uniwersytetu dla Szkół”. Wzięli w nich udział uczniowie Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu, którzy najpierw uczestniczyli w warsztatach na temat Antropologii wizualnej. Roli obrazu w procesie badawczym prowadzonych przez mgr Jacka Szczyrbowskiego. Następnie uczestniczyli w warsztatach kształtujących kompetencje społeczne pt. Oswajanie inności prowadzonych przez dr Annę Gajdzicę, dr Barbarę Grabowską oraz dr Łukasza Kwadransa. W warsztatach tych wzięły także udział dyrektor Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu Ewa Matuszyńska oraz Katarzyna Pawlik, nauczycielka języka niemieckiego.

Serdecznie dziękujemy naszym pracownikom za przeprowadzone zajęcia oraz opiekunkom młodzieży za zaangażowanie w projekt.

Zdjęcia z warsztatów dla młodzieży - Galeria.

                        ----------------------------------------------------------------------

Uniwersytet Śląski dla szkół ponadgimnazjalnych

Wraz z nowym rokiem akademickim Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie kontynuuje działania dydaktyczne skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego w ramach projektu „Uniwersytet dla Szkół”. Pierwsze zajęcia dla młodzieży w nowym roku akademickim odbyły się w czwartek 14 listopada. Wzięli w nich udział uczniowie Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu, którzy uczestniczyli w warsztatach na temat Jak być asertywnym, prowadzanych przez mgr Katarzynę Jas. Mieli także okazję udziału w zajęciach warsztatowych dotyczących trudnego zagadnienia niepełnosprawności. W tę tematykę wprowadziła ich mgr Katarzyna Chrząszcz, prowadząca zajęcia praktyczne na temat Niepełnosprawny – czyli kto?

Tego dnia w budynku Uniwersytetu Śląskiego gościliśmy także młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie wraz z ich nauczycielką Radosławą Baściuk. Uczniowie ZSB wzięli udział w twórczych warsztatach prowadzonych przez mgr Jakuba Staronia na temat Maska-twarz, twarz-maska, podczas których własnoręcznie wykonali swoje maski.

Serdecznie dziękujemy naszym pracownikom za przeprowadzone zajęcia oraz opiekunkom młodzieży, Radosławie Baściuk i pani Barbarze Cieślar-Kurek, za zaangażowanie w projekt.

Kolejne zajęcia w ramach „Uniwersytetu dla Szkół” odbędą się już w grudniu.

Zdjęcia z warsztatów dla młodzieży - Galeria.

                        ----------------------------------------------------------------------

Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, włącza się w działania skierowane do społeczności szkolnej – nauczycieli i uczniów - pod nazwą „UNIWERSYTET DLA SZKÓŁ”. Celem tej akcji jest nawiązanie stałej współpracy pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi a uczelnią wyższą na różnych płaszczyznach. Jedną z proponowanych przez UŚ formą współpracy jest nawiązanie umowy o współpracy dydaktycznej, która będzie podstawą do prowadzenia działań np. w zakresie prowadzenia wykładów śródsemestralnych dla uczniów, umożliwienia uczniom udziału w zajęciach i warsztatach na uniwersytecie, stworzenia warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie nauk humanistycznych.

Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem umowy o współpracy dydaktycznej, której szczegóły są do uzgodnienia w zależności od oczekiwań nauczycieli i uczniów, oraz zapraszamy do wspólnych działań w kierunku rozwijania zainteresowań i pasji młodzieży.

Osobą upoważnioną do kontaktów w tej sprawie jest: Edyta Diakowska-Kohut tel. 33 8546 302 ( w godz. 7.00 – 15.00) e-mail: edyta.diakowska-kohut@us.edu.pl

                        ----------------------------------------------------------------------

Pierwsze takie zajęcia odbyły się 13 listopada br. Uczestniczyli w nich uczniowie ze szkół, których dyrektorzy podpisali z Uniwersytetem Śląskim umowę o współpracy dydaktycznej, tj. z Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle, Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu, Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie.

Młodzież uczestniczyła w wykładach prof. Zygmunta Kłodnickiego pt. Ile jest w nas przeszłości? oraz mgr Michała Rauszera pt. Kino w perspektywie antropologicznej. Ponadto mgr Katarzyna Jas przeprowadziła warsztaty pt. Komunikacja w szkole, a dr Renata Raszka zaproponowała ćwiczenia pt. Muzykoterapia jako jedna z form oddziaływań niewerbalnych stosowanych w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Spotkania z uczniami będą miały charakter cykliczny, na kolejne zaprosimy już w grudniu.

 

 

ZałącznikWielkość
propozycje zajęć 2013-14.doc68.5 KB
UMOWA o współpracy dydaktycznej.pdf60.38 KB
propozycje wykładów na rok szk. 2012/2013211.5 KB
Galeria: 
UNIWERSYTET DLA SZKÓŁ
UNIWERSYTET DLA SZKÓŁ
UNIWERSYTET DLA SZKÓŁ
 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY