header
Stypendia za wybitne osiągnięcia
WEiNoE

Uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym laureatom stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia odbyła się 12 maja 2015 r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku akademickim 2014/2015 stypendia ministra uzyskało 29 osób (25 studentów i 4 doktorantów), a w gronie tym znalazła się Karolina Czech, studentka na kierunku pedagogika, specjalność opiekuńczo-wychowawcza.

Odebrała ona dyplom z rąk JM Rektora UŚ Wiesława Banysia, a także list gratulacyjny od przedstawiciela Urzędu Miasta Cieszyna – Aleksandra Cierniaka, Doradcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

Fotorelacja z tego wydarzenia: http://www.us.edu.pl/node/459812/img/459992

 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY