header
OSOBA NIEPEŁNOSPARWNA MOIM SĄSIADEM. NIEINSTYTUCJONALNE WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSOPARWNYCH
WEiNoE

W Cieszynie i Czeskim Cieszynie rozpoczęły się prace w ramach unijnego międzynarodowego wspólnego projektu, którego partnerami są Uniwersytet Śląski (RP) i Sleská Univerzita v Opavě (CzR) p.t.: „ Osoba niepełnosprawna moim sąsiadem. Nieinstytucjonalne wsparcie osób niepełnosprawnych” – „Osoba se zdravotním postižením mým sousedem”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko"/ „Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“ (ERDF) prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli instytucji rządowych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie w powiecie cieszyńskim i powiecie karwińskim:
- studentów Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i Śląskiego w Karwinie,
- szkół średnich powiatu cieszyńskiego i karwińskiego oraz ich uczniów,
- organizacji pozarządowych i instytucji wsparcia osób niepełnosprawnych,
- osób niepełnosprawnych mieszkających w powiecie cieszyńskim i karwińskim.

18 stycznia 2012 w godzinach 9:00 – 13:30 odbędzie się Konferencja rozpoczynająca Projekt w Sleskim Univerzita w Karwinie w Republice Czeskiej

Konferencja naukowa "„Profesjonalizm a interdyscyplinarność oddziaływań w pracy z osobami niepełnosprawnymi" 29 luty 2012r. - Cieszyn Uniwersytet Śląski

Zapraszamy do śledzenia informacji i komunikatów o nadchodzących działaniach w ramach projektu i do aktywnego w nich udziału (harmonogram).
Szczegółowy opis projektu i planowanych działań znajduje się tutaj.
Zapraszamy do dyskusji na forum internetowym: OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA MOIM SĄSIADEM. NIEINSTYTUCJONALNE WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej: www.weinoe.us.edu.pl
Forum internetowe: www.nms.pun.pl
e-mail: projekt2.pl-cz@tlen.pl
Tel. +48 33 8546200

 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY