header
ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDAGOGICZNEGO W CIESZYNIE
WEiNoE

DZIAŁALNOŚĆ

W dniu 8 czerwca 2015 roku Zarząd Główny PTP jednomyślne podjął uchwałę o powołaniu Oddziału terenowego PTP w Cieszynie i włączeniu go w struktury PTP.

Cieszyński Oddział Terenowy swoją działalność rozpoczął walnym zgromadzeniem poprzedzającym powyższą uchwałę Zarządu Głównego, które to odbyło się 6 maja 2015 roku a podczas którego zostały wybrane Władze Oddziału (przewodnicząca: dr hab. Alina Szczurek-Boruta, wiceprzewodnicząca: dr Urszula Klajmon-Lech, sekretarz: dr Magdalena Bełza, skarbnik: dr Barbara Chojnacka-Synaszko) oraz Komisję Rewizyjną (dr Beata Oelszlaeger-Kosturek, dr Sylwia Wrona, dr Gabriela Piechaczek-Ogierman)

Jednogłośnie podjęto również uchwałę określającą główne kierunki działania PTP -Oddział Cieszyn, którymi uczyniono:

 • organizowanie cyklicznych spotkań naukowych, konferencji i seminariów w celu integracji środowiska naukowego;
 • promocję badań i doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej;
 • popularyzowanie innowacji pedagogicznych;
 • udział w organizacji Zjazdu Pedagogicznego
 • podtrzymywanie współpracy z Mistrzami, nestorami pedagogiki związanymi z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, aby korzystać z ich wiedzy i doświadczenia;
 • współpracę z krajowymi i lokalnymi instytucjami edukacyjnymi, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi zajmującymi się działalnością edukacyjną, badawczą i opiekuńczo-wychowawczą;
 • współpracę z krajowymi i lokalnymi władzami oświatowymi;
 • propagowanie kultury pedagogicznej w środowisku lokalnym;


WŁADZE

Zarząd Cieszyńskiego Oddziału PTP:

 • Przewodnicząca: dr hab. Alina Szczurek-Boruta (a.j.boruta@wp.pl)
 • Wiceprzewodnicząca: dr Urszula Klajmon-Lech
 • Sekretarz: dr Magdalena Bełza (belzamagda@interia.pl)
 • Skarbnik: dr Barbara Chojnacka-Synaszko
 • Członkowie: prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht; prof. dr hab. Zenon Gajdzica; dr hab. Krzysztof Śleziński  prof. UŚ; dr hab. Marek Rembierz

Komisja Rewizyjna:  dr Beata Oelszlaeger-Kosturek, dr Sylwia Wrona, dr Gabriela Piechaczek-Ogierman

CZŁONKOWIE:
Członkowie zwyczajny

 1. prof. dr hab. Zenon Gajdzica
 2. prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht
 3. dr hab. Marek Rembierz
 4. dr hab. Krzysztof Śleziński prof. UŚ
 5. dr hab. Eugenia Smyrnowa-Trybulska
 6. dr hab. Alina Szczurek-Boruta
 7. dr Magdalena Bełza
 8. dr Barbara Chojnacka-Synaszko
 9. dr Ilona Fajfer-Kruczek
 10. dr Urszula Klajmon-Lech
 11. dr Aleksandra Minczanowska
 12. dr Beata Oelszlaeger-Kosturek
 13. dr Gabriela Piechaczek-Ogierman
 14. dr Dorota Prysak
 15. dr Renata Raszka
 16. dr Malwina Rolka
 17. dr Aniela Różańska
 18. dr Anastazja Sorkowicz
 19. dr Anna Studenska
 20. dr Sylwia Wrona
 21.  dr Małgorzata Zalewska-Bujak
 22. mgr Aleksandra Gancarz
 23. mgr Anna Gaweł
 24. mgr Katarzyna Jas
 25. mgr Maria Misik
 26. mgr Sylwia Ryszawy
 27. mgr Anna Twardzik
 28. mgr Anna Wojtas

Członek stowarzyszony

 1. dr Małgorzata Bortliczek


KONTAKT

Siedziba Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – Oddział Cieszyn
WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE
ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn

email: belzamagda@interia.pl
 

ZałącznikWielkość
"SZKOŁA – KULTURA – ŚRODOWISKO LOKALNE" - konferencja komunikat572.69 KB
Deklaracja członkowska Członek Zwyczajny259.52 KB
Deklaracja członkowska Członek Stowarzyszony258.47 KB
Deklaracja członkowska Członek wspierający258.12 KB
Statut Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego319.12 KB
 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY