header
LETNIA SZKOŁA NAUK FILOZOFICZNYCH I SPOŁECZNYCH IM. PROFESORA JANA SZCZEPAŃSKIEGO
WEiNoE

LETNIA SZKOŁA NAUK FILOZOFICZNYCH I SPOŁECZNYCH

IM. PROFESORA JANA SZCZEPAŃSKIEGO
21 – 24 września 2015

Ustroń – Cieszyn – Czeski Cieszyn

Rozpoczęcie 21 września w Ustroniu, Prażakówka, godzina 9.30.

W dniach 21-24 września 2015 roku odbędzie się II edycja Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego.

Zadaniem, które spełnić ma Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych jest popularyzacja dzieła Profesora Szczepańskiego, jednego z najsłynniejszych polskich socjologów, uczonego urodzonego w Ustroniu. Realizacja idei Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego wiąże się funkcją integrowania różnych środowisk: akademickiego, samorządowego oraz szkolnego.

Szkoła ma kilka etapów. W ramach Szkoły odbędzie się konferencja naukowa, natomiast w dniach 23-24 września pracownicy Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzą warsztaty dla uczniów (międzykulturowe, edukacyjne, artystyczne). Dla uczniów zostanie także zorganizowana w Cieszynie i Ustroniu gra miejska typu geocaching śladami Jana Szczepańskiego. Podczas Szkoły zostanie rozstrzygnięty konkurs na esej poświęcony twórczości Jana Szczepańskiego. Podczas LSNFiS odbędzie się także panel samorządowy.  

Organizatorami LSNFiS są Powiat Cieszyński, Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, Miasto Cieszyn, Miasto Ustroń, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie), Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny), Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie.

Honorowy Patronat nad Szkołą objęli Artur Szczepański, Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego, Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego, Janusz Król – Starosta Powiatu Cieszyńskiego, Ryszard Macura – Burmistrz Miasta Cieszyna, Ireneusz Szarzec – Burmistrz Miasta Ustroń, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel – JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – Przewodniczący Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej. Honorowym Rektorem Szkoły jest prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec.

Szczegółowe informacje wraz programem Szkoły znajdują się na stronie:

http://szkolaszczepanskiego.ustron.pl

 

Program II Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych
i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego  (LSNFiS)

 

Poniedziałek 21 września, Ustroń – Prażakówka

9.30 – otwarcie II LSNFiS, wystąpienia okolicznościowe

10.30 - wykład inauguracyjny dra J. Olbrychta:

O społecznej roli i funkcjach socjologów

11.45 – wykłady mistrzów:

Prof. dr Tadeusz Siwek z Uniw. Ostrawskiego

Dr hab. Marek Rembierz z Uniw. Śląskiego

13.30 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Prof. Jana Szczepańskiego

15.30 – panel samorządowy moderują

dr hab. M. Rembierz i mgr S. Kubicius

15.30 – Dr hab. B. Dziadzia: „Korzeniami wrosłem w ziemię” i przemiany ponowoczesnej lokalności.
Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

17.30 – konferencja młodych naukowców

Wtorek 22 września, Hotel Wilga w Ustroniu-Zawodziu

9.00 – Prof. dr hab. D. Kubok: Hezjod i greckie źródła problemu sztuki życia

Prof. dr hab. M. Dziemianowicz: Pedagogiczny dyskurs uznania

Prof. dr hab. E. Jurczyńska-McCluskey:

O zmianach społecznych i ich skutkach
w okresie ponowoczesności

Dr V. Dunaeva: Nieznośna lekkość bytu. Jan Szczepański- perspektywa psychologiczna

10.45 – warsztaty metodologiczne

Zaolzie, Czeski Cieszyn, Polskie Gimnazjum im. J. Słowackiego

14.30 – konferencja naukowa w Auli Gimnazjum.
Występują:

prof. dr hab. K. Wielecki
dr J. Szymeczek
prof. dr hab. J. Budniak
prof. dr hab. W. Świątkiewicz

16.00 – zwiedzanie Zaolzia

Środa 23 września, Ustroń,  Aula Gimnazjum nr 1 im. Prof. J. Szczepańskiego

9.00 – otwarcie

9.15 – Prof. dr hab. D. Kadłubiec: Mowa cieszyńska jako język ocalenia narodowego

10.00 – ogłoszenie wyników konkursu na esej

10.15 – gra terenowa

10.15 – warsztaty dla młodzieży i nauczycieli

12.35 – quiz wiedzy o Profesorze Janie Szczepańskim

13.05 – zakończenie II LSNFiS w Ustroniu

Czwartek 24 września, Cieszyn, Centrum Konferencyjne UŚ

9.00 – otwarcie

9.15 – Prof. dr hab. D. Kadłubiec: Droga Profesora Jana Szczepańskiego jako człowieka, uczonego i myśliciela

10.00 – ogłoszenie wyników konkursu na esej

10.15 – gra terenowa

10.15 – warsztaty dla młodzieży i nauczycieli

12.35 – quiz wiedzy o Profesorze Janie Szczepańskim

13.05 – zakończenie II LSNFiS w Cieszynie

 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY