header
Kontakt
WEiNoE

Adres dla korespondencji

Uniwersytet Śląski, Cieszyn
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
43 - 400 Cieszyn

Telefon centrali: (+48) - 33 - 8546 103,
Fax: (+48) - 33 - 854 61 01

Dziekanat Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

pokój 2a

Obsługa studentów studiów stacjonarnych I stopnia

I rok     pedagogika

II rok   zintegrowana eduk. wczesnoszk. i wych. przedszk.

            pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

            doradztwo zawodowe i edukacyjne z socjoterapią

III rok  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

            zintegrowana eduk.wczesnoszk. i wych. przedszk.

Obsługa studentów studiów stacjonarnych II stopnia

wtorek - piątek      11.00  - 14.00

Obsługa studentów studiów  niestacjonarnych  I stopnia

 sobota   8.00 – 14.00

  Katarzyna Kazimor 338546378

Marta Kochutek 338546377

-----------------------------------------------------------------------------------------------

pokój 3

obsługa studentów studiów stacjonarnych I stopnia

I rok           oligofrenopedagogika z arteterapią

                  animacja społeczno-kulturalna z eduk. kultur.

I  - III rok   etnologia

II - III rok   zintegr.eduk.wczesnoszk. i terapia pedagog.

                  animacja społeczno-kulturalna

                  terapia pedagog. i asystent osoby niepełnospr.

                             obsługa studentów studiów stacjonarnych II stopnia

I –II         etnologia

wtorek - piątek     11.00 – 14.00

Obsługa studentów studiów niestacjonarnych II stopnia

 sobota     8.00 – 14.00

mgr Agnieszka Pyszny 338546379

mgr Anna Szczypka-Rusz 33854681

-----------------------------------------------------------------------------------------------

obsługa świadczeń pomocy materialnej

Pokój 1 i 1c  tel. 8546374, 8546375, 8546382

-----------------------------------------------------------------------------------------------
obsługa odpłatności za studia

pokój 1c tel. 8546376

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Dziekanat czynny dla studentów:

od wtorku do piątku w godz. 11.00 – 14.00

w soboty w czasie zjazdów studentów niestacjonarnych   w godz. 8.00 – 14.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogramami studiów i praktyki studenckie:

(+48) - 33 - 8546 160.

Pokój 106

 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY