header
Studenckie Koło Naukowe Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej
Instytut Nauk o Edukacji

Studenckie Koło Naukowe Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej funkcjonuje przy Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytetu Śląskiego od 2009 roku. Zainteresowania członków Koła ZEW skupiają się wokół koncepcji pedagogicznych, dotyczących procesu wychowania oraz nauczania-uczenia się dzieci objętych edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną, jak również warsztatu pracy pedagogicznej współczesnego pedagoga–nauczyciela. Studenci Koła ZEW realizują ponadprogramowe praktyki pedagogiczne w placówkach oświatowych, jak również uczestniczą w działaniach wolontarystycznych. Przyłączają się także do akcji charytatywnych, których idee rozpowszechniają wśród studentów macierzystej uczelni. Przedstawiciele Koła ZEW biorą udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych, warsztatach oraz wycieczkach dydaktycznych. Zajmują się również organizacją warsztatów, spotkań z pedagogami dla studentów oraz włączają się w organizację konferencji naukowych. Wspólne działania studentów Koła ZEW zmierzają do poszerzania szeroko rozumianej wiedzy o osobie dziecka, jego wychowaniu i kształceniu, jak również rozwijaniu własnych kompetencji pedagogicznych, przygotowując się tym samym do roli pedagoga. Informacje Koła ZEW: Strona: www.knzew.us.edu.pl  E-mail: kolozewcieszyn@gmail.com  Opiekun naukowy: dr Beata Oelszlaeger-Kosturek

https://pl-pl.facebook.com/pages/Ko%C5%82o-Naukowe-ZEW-Cieszyn/133673823...

 

 

 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY