header
Podyplomowe Studia Pedagogika Specjalna w zakresie Oligofrenopedagogiki
Instytut Nauk o Edukacji

Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na kształtowanie kompetencji do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością umysłową w placówkach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych oraz w formie indywidualnej. 

Celem studiów jest: zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi pedagogiki specjalnej w obrębie jej wszystkich subdyscyplin (oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej, pedagogiki resocjalizacyjnej), a zwłaszcza wyposażenie w wiedzę o niepełnosprawności umysłowej, rozwoju i funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych. Istotnym celem studiów jest również kształtowanie umiejętności interpersonalnych pedagoga, a przede wszystkim zapoznanie go z warsztatem metodycznym i wyposażenie w praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi. 
Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów średnio raz w miesiącu (piątek od godzin popołudniowych, sobota i niedziela). Łącznie 355 godzin (w tym 30 godzin praktyki). 
Uzyskane kwalifikacje: Studia podnoszą kwalifikacje uzyskane wcześniej na studiach magisterskich lub licencjackich. Przygotowują do pracy z osobami niepełnosprawnymi we wszystkich typach placówek zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami merytorycznymi.

Czas trwania: 2 semestry

Zasady naboru: złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń. Studia adresowane są dla absolwentów rozmaitych uczelni legitymujących się dyplomem z zakresu pedagogiki lub psychologii, pedagogów różnych specjalności oraz absolwentów studiów licencjackich i magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Wymagane dokumenty*:

• podanie z prośbą o przyjęcie na studia (na druku dostępnym na stronie internetowej uczelni)
• odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i licencjackich
• 2 zdjęcia
• ksero dowodu tożsamości
*dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce
 

Data rozpoczęcia: 01.10. 2015r.
Miejsce składania dokumentów: 
Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski, 
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62, pok. 7A lub 10 (parter),
tel. 0-33 8546112, 8546371
fax. 0-33 8546101
www.us.edu.pl; www.weinoe.us.edu.pl 
Kierownik studiów: prof. dr hab. Zenon Gajdzica
Sekretarze: mgr Aleksandra Kobielus

Termin zgłoszeń: 30.06.2015-30.07.2015; 01.09.2015-29.09.2015
we wtorki i czwartki
w godz. 10.00-14.00
Opłaty: opłata jednorazowa za semestr wynosi 1350 zł przy zachowaniu terminu płatności opłata w ratach wynosi 1420 zł (I rata 468,60 zł, II rata 468,60 zł, III rata 482,80 zł)

Limit przyjęć: minimum 30 osób, max. 120 osób
Dodatkowe informacje:
Studia zostają uruchomione w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób; zajęcia odbywają się w systemie zjazdów co 2 tygodnie: piątek, sobota, niedziela

 

 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY