header
Podyplomowe Studia Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Instytut Nauk o Edukacji

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym (przygotowanie pedagogiczne w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 Dz.U. Nr 50, Poz. 400, § 1 pkt. 3).

Kształcenie na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia zajęć (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. Dz.U. 2004 Nr 207, poz. 2110, załącznik do rozporządzenia: standardy kształcenia nauczycieli). Studia przygotowują merytorycznie do pracy w systemie oświaty przedszkolnej, do prowadzenia zajęć w klasach I-III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia z zakresu dydaktyk przedmiotowych (zajęć). Łącznie 358 godzin, a ponadto praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin. Program studiów zapewnia przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia zajęć w przedszkolu, w klasach I-III w szkole podstawowej zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, określonej w odrębnych przepisach (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. 2009 Nr 4, Poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r.).

Czas trwania: 3 semestry

Zasady naboru:

  • złożenie wymaganych dokumentów,
  • decyduje kolejność zgłoszeń,
  • Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym.

Wymagane dokumenty:

  • podanie z prośbą o przyjęcie na studia (na druku dostępnym na stronie internetowej uczelni)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i licencjackich
  • 2 zdjęcia
  • ksero dowodu tożsamości
  • dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce

Data rozpoczęcia: 1 październik 2015

Miejsce składania dokumentów: 
Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski, 
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62, pok. 7A lub 9 (parter),
tel. 0-33 8546112, 8546109
fax. 0-33 8546101
www.us.edu.plwww.weinoe.us.edu.pl
Kierownik studiów: dr hab. prof. UŚ Urszula Szuścik, tel.: 33 8546112,
e-mail: urszula.szuscik@us.edu.pl;
Sekretarze: mgr Ewa Kozik tel.: 33 8546112,
Joanna Rodziewicz, tel.: 33 8546109,

Termin zgłoszeń: 30.06.2015-30.07.2015;
01.09.2015-29.09.2015
we wtorki i czwartki
w godz. 10.00-14.00.

Opłaty:1200 zł za semestr lub 1260 zł w 3 ratach: 415,80 (I rata), 415,80 (II rata), 428,40 (III rata)

Limit przyjęć: minimum 30 osób, max. 120 osób
Dodatkowe informacje: Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów 2 razy w miesiącu: piątek od godz. 15.00, sobota, niedziela (8.00-18.00)

 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY