header
Podyplomowe Studia Arteterapia
Instytut Nauk o Edukacji

Studia  podyplomowe Arteterapia

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom magistra lub licencjata: studiów humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej i innych), studiów artystycznych (malarstwa, rzeźby, grafiki, muzyki, gry aktorskiej i innych), studiów medycznych lub paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji i innych) i zainteresowania artystyczne. 

Informacja medialna o studiach podyplomowych Arteterapia

Kształcenie na studiach podyplomowych Arteterapia prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia i organizowania zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jak i z różnymi dysfunkcjami oraz osobami niepełnosprawnymi. Studia przygotowują merytorycznie do pracy w placówkach specjalnych, które zajmują się rozmaitymi zaburzeniami – niepełnosprawnością, w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu. Słuchacz posiada przygotowanie do prowadzenia zajęć w placówkach prowadzonych przez resort edukacji, organizacje pozarządowe, służbę zdrowia. W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia z zakresu teorii i różnych dydaktyk arteterapeutycznych. Łącznie 500 godzin (120 godzin wykładów, 380 godzin ćwiczeń, w tym 25 godzin seminarium dyplomowego i 150 godzin praktyki). Słuchacz posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu arteterapii jako dziedziny nauki, która spełnia w praktyce arteterapeutycznej funkcje: stymulującą, rozwijającą, regulującą, korekcyjną i terapeutyczną. Słuchacz potrafi dobrać i stosować w pracy arteterapeutycznej metody pracy arteterapii z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych.
 

Czas trwania

3 semestry
 

Zasady naboru

• złożenie wymaganych dokumentów,

• decyduje kolejność zgłoszeń,

• słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych
 

Wymagane dokumenty

- kwestionariusz osobowy (druk dostępny na stronie internetowej uczelni),

- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,

- 2 fotografie,

- ksero dowodu tożsamości,

- dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce
 

Data rozpoczęcia

luty 2016 r.
 

Miejsce składania dokumentów

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Instytut Nauk o Edukacji

43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62, pok. 17 (parter),

tel. 33 8546150, fax. 33 8546101

www.weinoe.us.edu.pl

Kierownik studiów: dr hab. prof. UŚ Urszula Szuścik, tel.: 33 8546112,

e-mail: urszula.szuscik@us.edu.pl;

Sekretarz: mgr Magdalena Gawor, tel.: 33 8546150,

e-mail:  magdalena.gawor@us.edu.pl

 

Termin składania dokumentów:

od 30 czerwca do 30 lipca 2015 r.; oraz od 01 do 29 września 2015 r.,

od 01 do 29 października 2015 oraz

od 03 listopada 2015  do  28 stycznia 2016 r.

 

wtorki i czwartki w godz. od 10.00 do 14.00
 

Opłata

1500 zł za semestr lub w ratach :    I rata: 521,40,     II rata: 521,40,      III rata: 537,20
 

limit przyjęć

minimum 30 osób, max. 120 osób
 

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów 2 razy w miesiącu: piątek od godz. 15.00, sobota, niedziela (8.00-18.00).

 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY