header
Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej
Instytut Nauk o Edukacji

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej zostało założone w styczniu 2004 roku. Działania podejmowane przez jego członków mają równie szeroki zakres, jak sama edukacja międzykulturowa.

W murach cieszyńskiej Alma Mater studenci organizują konferencje naukowe, warsztaty, wykłady otwarte, a od 2012 roku również Wampiriady. Integralną częścią realizowanych projektów nierzadko bywają imprezy tematyczne odbywające się w Klubie Studenckim „Panopticum”. Członkowie KNEM uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, warsztatach i wizytach studyjnych w kraju i za granicą. Wspierają także działalność charytatywną współpracując z Akademickim Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej, Alternatywną Szkołą Podstawową w Cieszynie, Fundacją „Lepszy Świat” i innymi organizacjami. Wielu studentów należących do KNEM zostało wyróżnionych stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

KNEM daje szansę na zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności, a także realizację projektów, których granice wyznacza tylko studencka pomysłowość!  

 

Przewodnicząca: Aleksandra Sowa

Opiekunowie:

- prof. UŚ dr hab. Alina Szczurek-Boruta

- dr hab. Barbara Grabowska

- mgr Aleksandra Gancarz

Strona internetowa: http://knem.us.edu.pl/

https://www.facebook.com/KoloNaukoweEdukacjiMiedzykulturowej?fref=ts

 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY