header
Fundacja Integracji Społecznej PROM otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską 2015.
Instytut Nauk o Edukacji
Fundacja Integracji Społecznej PROM otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską 2015.

Nasz pracownik dr Łukasz Kwadrans jako stały współpracownik odbierał nagrodę z Zarządem Fundacji

Tegoroczny laureat, Fundacja Integracji Społecznej "Prom", znany jest między innymi z kampanii społecznej "Jedni z wielu", realizującej trzy cele: poprawienie wizerunku społeczności romskiej wśród obywateli Polski, wzrost wiedzy o tej społeczności oraz zniwelowanie krzywdzących stereotypów, rodzących się - jak wspomniał w swoim przemówieniu prezes Janusz Balkowski - z niewiedzy. Wyniki trzyletnich działań fundacji przedstawiła koordynator projektu Karolina Zwierzyńska. Sukcesem akcji jest nie tylko realizacja wyznaczonych celów, ale także stworzenie wirtualnej encyklopedii o społeczności romskiej – www.romopedia.pl

Lidia Geringer de Oedenberg opisała Fundację PROM jako organizację skupiającą osoby zainteresowane niesieniem świadomej i skutecznej pomocy. Objęła patronatem kampanię "Jedni z wielu" i współorganizowała wystawę w Parlamencie Europejskim, na której zaprezentowano fotografie Romów zintegrowanych ze społecznością lokalną, będących zaprzeczeniem powszechnie panujących stereotypów.

Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku. Jest przyznawana za działania świadczące o wyjątkowym zaangażowaniu na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej integracji między obywatelami państw członkowskich lub pracy na rzecz ułatwiania współpracy ponadgranicznej bądź ponadnarodowej w Unii Europejskiej. Każdy poseł do PE może zgłosić jedną kandydaturę na rok. Nagrodę przyznaje Parlament Europejski w uznaniu wkładu we współpracę europejską i promowanie wspólnych wartości. Do konkursu zgłoszono 74 kandydatury. Tylko europosłowie mają prawo nominować kandydatów do Nagrody. Następnie Kapituła złożona m.in z członków Prezydium Parlamentu rozpatruje wnioski, po konsultacji ze wszystkimi grupami politycznymi. Zwycięzcy zapraszani są na specjalną ceremonię do Parlamentu Europejskiego, podczas której otrzymują dyplomy i pamiątkowe medale Parlamentu Europejskiego.

"To jest wyróżnienie za działania, które były skuteczne i przyniosły efekty ponadnarodowe, ponieważ dotyczyły też społeczności romskich z Czech, Słowacji, czy Węgier. Dlatego Parlament Europejski je docenił” - mówiła posłanka.

- Są to zmiany, które będą trwały latami lub nawet pokoleniami - powiedział o kampanii "Jedni z wielu" Janusz Balkowski, prezes Fundacji Integracji Społecznej PROM z Wrocławia, jednego z dwóch polskich laureatów Europejskiej Nagrody Obywatelskiej Parlamentu Europejskiego 2015.

Prezes Fundacji Integracji Społecznej „Prom” Janusz Balkowski przypomniał, że organizacja przed dwunastu laty rozpoczęła swą działalność od prowadzenia dwóch świetlic środowiskowych we Wrocławiu.

„Pracujemy jakby dwutorowo. Po pierwsze z rodzinami romskimi, ale również staramy się przełamywać negatywne stereotypy na temat tej społeczności wśród Polaków. Temu służy m.in. nasza działalność wydawnicza i edukacyjna” - mówił prezes.

Najbardziej znana zrealizowana przez fundację akcja społeczna to projekt pt. „Jedni z wielu”. Polegała na pokazywaniu w mediach Romów, którzy w pełni zintegrowali się ze społeczeństwem - są wykształceni, wykonują odpowiedzialne zawody. Akcja prowadzona była przez trzy lata m.in. w internecie, na bilbordach i wystawach. Przeprowadzone po niej badania ankietowe wykazały, że negatywny stereotyp Roma udało się zmniejszyć o 30 proc.

Fundacja „Prom” wydaje też komiksy po polsku, opowiadające o historii Romów w Europie, przygotowała romopedię, która dostępna jest na wzór wikipedii w internecie i zawiera najważniejsze informacje o społeczności i kulturze romskiej. Przygotowano też wystawę pt. „RomarisingV4”, w której przedstawiono Romów nie tylko z Polski, ale również Czech, Słowacji i Węgier.

W tegorocznej edycji jest 47 laureatów nagrody z całej Europy, w tym z dwie fundacje Polski: Fundacja Integracji Społecznej „Prom” oraz Fundacja „Oswoić Los”.

Więcej:

http://www.europarl.pl/pl/strona_glowna/aktualnosci/news/2015pl/pazdziernik_2015/citizens_prize_wro.html

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20151015STO97852/html/Laureaci-Europejskiej-Nagrody-Obywatelskiej-na-uroczysto%C5%9Bci-w-Brukseli

www.romopedia.pl

www.jednizwielu.pl

http://jednizwielu.pl/wp-content/uploads/2015/07/romopedia.pdf

ZałącznikWielkość
Romopedia - Encyklopedia wiedzy o Romach6.18 MB
Galeria: 
Fundacja Integracji Społecznej PROM otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską 2015.
Fundacja Integracji Społecznej PROM otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską 2015.
Fundacja Integracji Społecznej PROM otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską 2015.
Fundacja Integracji Społecznej PROM otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską 2015.
 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY