header
Edukacja małego dziecka
Instytut Nauk o Edukacji

zaproszamy do udziału

w IV międzynarodowej konferencji naukowej

Edukacja małego dziecka.

Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji.

Z zagadnień funkcjonowania systemu kształcenia małego dziecka – kierunki zmian

 23-24 listopada 2015 roku w Cieszyn - Ustroń

Konferencja – organizowana po raz czwarty w cieszyńskim ośrodku akademickim – stanowi kontynuację zapoczątkowanego przed kilku laty cyklu międzynarodowych spotkań naukowych, poświęconych edukacji małego dziecka w Polsce i na świecie. Zaproponowana tegoroczna tematyka koncentruje się m.in. wokół następujących zagadnień:

-     trójpodmiotowość (rodzice, dziecko, nauczyciel) w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

-     interakcyjność w procesie edukacji,

-     dylematy funkcjonowania nauczyciela w zawodzie – między indywidualnym a społecznym wymiarem pracy,

-     nowe technologie w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu dziecka.

Naszą intencją jako organizatorów jest, aby proponowane międzynarodowe spotkanie naukowe miało interdyscyplinarnych charakter. Zapraszamy do wspólnych obrad, rozmów i dyskusji specjalistów oraz przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którym bliskie i istotne wydają się nakreślone kręgi tematyczne.

 

Łączymy wyrazy szacunku i zapraszamy do uczestnictwa

 

Komitet Organizacyjny:                                            

Przewodniczące: dr hab. Urszula Szuścik, dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur

Z-ca przewodniczących: dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski

 

Sekretarze:

dr Beata Oelszlaeger-Kosturek

dr Małgorzata Zalewska-Bujak                               

ZałącznikWielkość
Edukacja malego dziecka komunikat.pdf287.59 KB
Edukacja małego dziecka karta zgloszenia uczestnictwa.doc26.5 KB
DW JAWOR.pdf1.11 MB
Komunikat organizacyjny.doc39 KB
 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY