header
O instytucie
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Etnologia jest nauką zajmującą się opisem, historią i teorią kultury w różnych jej aspektach. Celem kształcenia na studiach etnologicznych jest przygotowanie absolwenta umiejącego dostrzec i zrozumieć kulturowe podłoże każdej sytuacji społecznej. Umożliwia to szeroki zakres tematyki wykładów dotyczących antropologicznych aspektów kultury (antropologia ekologiczna, antropologia miasta, antropologia etniczności, antropologia folkloru, antropologia sztuki, antropologia codzienności itp.), etnologii religii i wiedzy o kulturach pozaeuropejskich (Ameryka, Oceania, Afryka, Azja) oraz kultur mniejszości narodowych. Studia etnologiczne na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji od roku 2014/2015 odbywają się w ramach dwóch specjalności: 1. Dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym, 2. Antropologia stosowana i studia kulturowe. Zasadniczy kierunek badawczy cieszyńskiego ośrodka stanowi funkcjonowanie tradycji w społeczeństwie nowoczesnym (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Środkowej Europy) oraz problematyka związana z pograniczem kulturowym i etnicznym. Rezultaty badań publikowane są w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, także w wydawnictwie ciągłym Wydziału, zatytułowanym „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. Słowa kluczowe: kultura i społeczeństwo, obrzędy i zwyczaje, antropologia codzienności, popkultura i media, tradycja i jej transformacje, dziedzictwo kulturowe.
 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY