header

Galeria

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.

 

28 października br. w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbyła się interdyscyplinarna konferencja nt. "Ojcostwo w aspekcie społeczno-kulturowym, pedagogiczno-psychologicznym i prawnym". Było to już trzecie z kolei spotkanie w ramach cyklu "Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa. Wspólne obszary badań". Organizatorami tego wydarzenia były: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Instytut Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Regionalnej w Kłodzku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz Śląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca. Podczas konferencji można było wysłuchać piętnaście referatów wchodzących w skład trzech sesji tematycznych. Pierwsza z nich zatytułowana "Filozoficzne i teologiczne aspekty ojcostwa" stanowiła teoretyczne wprowadzenie do omawianego zagadnienia. Problematykę tę słuchaczom przybliżyli: dr hab. Marek Rembierz, ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż, dr Natalia Ruman i ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko. Kolejna sesja "Pedagogiczne konsekwencje i prawne aspekty nieobecności ojca w życiu rodziny" w większości zawierała głosy praktyków - badaczy, pracowników naukowych i prawników, osób na co dzień stykających się w swej działalności z konsekwencjami braku ojca w życiu rodziny. W tej części spotkania głos zabrali: dr Teresa Chmiel i dr Andrzej Chmiel, dr Ilona Fajfer-Kruczek, mgr Dariusz Szenkowski, mgr inż. Ireneusz Dzierżęga, dr hab. Rafał Szczepaniak, mgr Anna Szczepaniak i dr Marcin Sokołowski. W trakcie ostatniej sesji, prelegenci podjęli temat społecznych i kulturowych problemów stojących przed współczesnymi mężczyznami wchodzącymi w role ojców. Swoje refleksje na ten temat przedstawili dr Paweł Łuczeczko, dr hab. Anna Dudak, dr Grzegorz Odoj, dr Dorota Prysak i dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita. Konferencję zakończył panel dyskusyjny pt. "Świadectwa ojców", podczas którego uczestnicy przedstawili problemy, z jakimi nierzadko borykają się współcześni ojcowie, m. in. z utrzymaniem kontaktu z dzieckiem w przypadku rozpadu związku.

Szeroki wachlarz zagadnień poruszonych podczas tego jednodniowego spotkania, inspirował uczestników i słuchaczy do długich dyskusji. By przybliżyć zainteresowanym całość zaprezentowanych rozważań, planowana jest publikacja monografii tematycznej.

Autor: 
Grzegorz Błahut, Anna Drożdż
Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.Konferencja o ojcostwie 28 X 2014 r.
 
Poczta
Książka teleadresowa
Rekrutacja
Nowa strona internetowa wydziału
Wideo
Warto przeczytać
PARTNERZY